mraziarne, chladiarne, sklady
a kancelárie na prenájom

Dohliadneme, aby sa vám už nikdy nič neroztopilo...

mraziarne, chladiarne, sklady a kancelárie na prenájom

Naši dlhoroční nájomníci oceňujú výbornú lokalitu, bezpečnosť, príjemné prostredie, profesionálne služby, korektné vzťahy a cenovú politiku.

Sídlo spoločnosti ICE-BERG SLOVAKIA, spol. s r.o., a prevádzka mraziarenského komplexu je na Trenčianskej ulici č. 53/A v Bratislave.

Túto výhodnú polohu v širšom centre Bratislavy podčiarkuje aj dostupnosť všetkých rozhodujúcich tranzitných a mestských komunikácií včítane diaľnice D 61, dostupnosť k nákladnej železničnej doprave s kontajnerovým terminálom a Prístav Bratislava.

Areál pozostáva z viacerých objektov, ktorých rozhodujúca časť – mraziarenské, chladené a suché skladovacie priestory - po stavebnej aj technickej stránke spĺňajú všetky požiadavky na skladovanie a logistiku.

ICE-BERG SLOVAKIA je držiteľom oprávnenia pre obchodovanie v rámci EU: SK 126 ES, má zosúladené všetky podmienky s kritériami, ktoré kladie legislatíva SR a EÚ na oblasť skladovania mrazených a chladených potravín.

Spoločnosť ICE-BERG SLOVAKIA ponúka na prenájom veľkokapacitné mraziarenské, chladené a suché sklady, jeden samostatný skladovací komplex, administratívne priestory a odstavné plochy na parkovanie.

Pre uľahčenie manipulácie s tovarom slúži rampa a dva nákladné výťahy o nosnosti 5 ton. Prístup ku mraziarenským a chladeným skladom je z pevnej rampy ukončenej 3 vyrovnávacími hydraulickými mostíkmi, ktoré sú ukončením prístupových termo-hygienických tunelov s rolovacími bránami a tromi zdvíhacími plošinami.

Spoločnosť poskytuje aj štandardné služby ohľadne nakládky a vykládky tovaru po paletách manipulačné služby – vysokozdvižnými resp. paletovými vozíkmi.

Vjazd do areálu je možný pre všetky druhy automobilov a kamiónov dvomi bránami z oboch smerov Trenčianskej ulice.

Parkovanie je pohodlné, areál poskytuje dostatočný počet odstavných plôch na parkovanie pre osobné aj nákladné automobily, s možnosťou vyhradenia parkovacích miest za poplatok.

Naši dlhoroční nájomníci oceňujú výbornú lokalitu, bezpečnosť, príjemné prostredie, profesionálne služby, korektné vzťahy a „cenovú politiku“. Veľký dôraz spoločnosť kladie aj na dodržiavanie podmienok HACCP, PO a CO.

Vedenie spoločnosti uprednostňuje konštruktívny dialóg s nájomcami pri hľadaní riešenia každého problému, víta všetky dobre mienené pripomienky k chodu a prevádzke celého areálu, ku každému nájomcovi pristupuje individuálne s maximálnym zohľadnením jeho potrieb a požiadaviek.

Ponuka

I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory

 • 4 komory - plocha každej komory je 530 m2, výška komory 3,5-3,8m
 • nosnosť podlahy 1500 kg/m2
 • spôsob skladovania EU paliet: S1, resp. S2 (dve palety na sebe)
 • teploty od –18 °C a menej
 • monitoring teploty a vlhkosti
 • časť komôr je vybavená regálovým systémom
 • súčasťou sú nakladacie rampy, zdvíhacie plošiny, sekcionárne brány a
 • vyrovnávacie mostíky, termohygienické tunely.

Bežný spôsob prenájmu mraziarenských priestorov:
podľa počtu uskladnených paliet a cenníka

I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory

Zobraziť cenník

II. Veľkokapacitné chladené priestory

 • 6 chladených komôr s plochami: 141, 99, 89, 216, 298, 163 m2,
 • spôsob ukladania EU paliet: S1, resp. S2 (dve palety na sebe)
 • výška komôr je 4m, nosnosť podlahy je 1500 kg/m2
 • teplotné rozhranie od + 0 °C až do +12 °C
 • monitoring teploty a vlhkosti
 • časť komôr je vybavená regálovým systémom
 • súčasťou sú nakladacie rampy, zdvíhacie plošiny, sekcionárne brány a
 • vyrovnávacie mostíky, termohygienické tunely.

Bežný spôsob prenájmu chladených priestorov:
podľa počtu uskladnených paliet a cenníka

II. Veľkokapacitné chladené priestory II. Veľkokapacitné chladené priestory

Zobraziť cenník

III. Suché skladové priestory

 • 55 samostatných skladov s rôznymi výmerami, sumár plôch je cca 6 000 m2,
 • výška skladov: 2,2 až 5,2m, nosnosť podlahy1500 kg/m2,
 • súčasťou sú nakladacie rampy, zdvíhacie plošiny, sekcionárne brány a vyrovnávacie mostíky.

Bežný spôsob prenájmu suchých skladov:
podľa m2 a cenníka

III. Sklady, predajné a výrobné priestory III. Sklady, predajné a výrobné priestory

Zobraziť cenník

IV. Administratívne priestory

 • samostatný 3-podlažný objekt s celkovou plochou 770 m2
 • možnosť prenajatia samostatných kancelárií, ale aj uzatvorených celkov s vlastným sociálnym zariadením.

Bežný spôsob prenájmu administratívnych priestorov:
podľa m2 a cenníka

IV. Administratívne priestory IV. Administratívne priestory

Zobraziť cenník

V. Samostaný veľkokapacitný komplex suchých skladov

 • dve komory s plochami 323 m2 a 500 m2, výška komôr 9 m,
 • komory sú vybavené reg. systémom s 3-4 ukladacími úrovňami
 • predkomora s plochou 160 m2 má výšku 5,5 m
 • nakladacia rampa má plochu 67 m2, výšku 5,5 m
 • súčasťou je nakladacia rampa, vzdvíhacia plošina, sekcionárne brány vyrovnávací mostík.

Máte záujem o naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať

Vedenie spoločnosti
Mgr. Kovalčíková:
+421 903 39 39 40
+421 2 5341 80 00
ice-berg@ice-berg.sk

Ekonomické oddelenie
Jana Ovšáková:
Tel: +421 2 5341 60 55
Fax: +421 2 5341 60 83

Správca areálu
Ondrej Držík:
Mob: +421 903 788 906

Mraziarenské sklady
+421 903 750 771
+421 2 5341 65 78
ice.sklady@gmail.com
Marek Smutek, František Mezei, Pavol Rybanský:

Hlavná vrátnica
Tel: +421 2 5341 67 74, +421 903 788 904
Mapa
ICE-BERG SLOVAKIA, spol. s r.o.
Trenčianska 53/A, 821 09 Bratislava II

Pracovná doba
Pondelok - Piatok: 6:00 - 14:00

IČO: 35 754 729
IČ DPH: SK2020253378
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0051 2884 8337

www: www.ice-berg.sk
e-mail:Ice-Berg.sk ©2022
Created by 4WebDesign s.r.o.
Kontakt BG