mraziarne, chladiarne, sklady
a kancelárie na prenájom

Dohliadneme, aby sa vám už nikdy nič neroztopilo...

mraziarne, chladiarne, sklady a kancelárie na prenájom

Naši dlhoroční nájomníci oceňujú výbornú lokalitu, bezpečnosť, príjemné prostredie, profesionálne služby, korektné vzťahy a cenovú politiku.

Sídlo spoločnosti ICE-BERG SLOVAKIA, spol. s r.o., je na Trenčianskej ulici č. 53/A v Bratislave.

Túto výhodnú polohu v širšom centre Bratislavy podčiarkuje aj dostupnosť všetkých rozhodujúcich tranzitných a mestských komunikácií včítane diaľnice D61, dostupnosť k nákladnej železničnej doprave s kontajnerovým terminálom a Prístav Bratislava.

Vjazd do areálu je možný pre všetky druhy automobilov a kamiónov dvomi bránami z oboch smerov Trenčianskej ulice.

Parkovanie je pohodlné, areál poskytuje dostatočný počet odstavných plôch na parkovanie pre osobné aj nákladné automobily, s možnosťou vyhradenia parkovacích miest.

Areál pozostáva z viacerých objektov, ktorých rozhodujúca časť, mraziarenské a chladené skladovacie priestory, je po rekonštrukcii a modernizácii a má zosúladené všetky podmienky s kritériami, ktoré kladie EÚ na oblasť skladovania mrazených a chladených potravín.
Spoločnosť je držiteľom oprávnenia pre obchodovanie v rámci EU: SK 126 ES.

Pre uľahčenie manipulácie s tovarom slúži rampa a dva nákladné výťahy o nosnosti 5 ton. Prístup ku mraziarenským a chladeným skladom je z pevnej rampy ukončenej 3 vyrovnávacími hydraulickými mostíkmi, ktoré sú ukončením prístupových termohygienických tunelov s rolovacími bránami.

Ponuka

I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory

 • 4 komory – plocha jednotlivých komôr je 530- 550 m2 s výškou 3,5-3,8 m
 • celkový objem je 8 000 m3
 • spôsob skladovania EU paliet: dve palety na sebe – S2
 • nosnosť podlahy 1500 kg/m2
 • napojenie na centrálny chladiaci systém s monitoringom teplôt
 • teploty od –18 °C až do -23 °C
 • časť komôr je vybavená regálovým systémom s dvomi úložnými úrovňami.

Bežný spôsob prenájmu mraziarenských priestorov:
podľa počtu uskladnených paliet a cenníka

I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory

Zobraziť cenník

II. Veľkokapacitné chladené priestory

 • 7 chladených komôr s plochami: 141, 99, 99, 216, 298, 163 a 36 m2
 • výška komôr je 4 m
 • celková plocha: cca 1.050 m2
 • celkový objem: cca 4.500 m3
 • nosnosť podlahy 1.500 kg/m2
 • napojenie na centrálny chladiaci systém s monitoringom teplôt
 • teploty môžu byť rozhraní od +2 °C až do 12 °C
 • časť komôr je vybavená regálovým systémom s dvomi ukladacími úrovňami

Bežný spôsob prenájmu chladených priestorov:
podľa počtu uskladnených paliet a cenníka

II. Veľkokapacitné chladené priestory II. Veľkokapacitné chladené priestory

Zobraziť cenník

III. Sklady, predajné a výrobné priestory

 • celková plocha suchých skladov je cca 6 000 m2
 • výška skladov: 2,2 až 3,4 m
 • poloha skladov: od suterénu až po 4. poschodie
 • nosnosť podlahy 1500 kg/m2
 • napojenie na centrálny chladiaci systém s monitoringom teplôt
 • teploty od –18 °C až do -23 °C
 • časť komôr je vybavená regálovým systémom s dvomi úložnými úrovňami.

Bežný spôsob prenájmu suchých skladov:
podľa m2 a cenníka

III. Sklady, predajné a výrobné priestory III. Sklady, predajné a výrobné priestory

Zobraziť cenník

IV. Administratívne priestory

 • samostatný 3-podlažný objekt s celkovou plochou 770 m2
 • možnosť prenajatia uzatvorených celkov s vlastným sociálnym zariadením

Bežný spôsob prenájmu administratívnych priestorov:
podľa m2 a cenníka

IV. Administratívne priestory IV. Administratívne priestory

Zobraziť cenník

V. Odstavné plochy na parkovanie

 • areál poskytuje na prenájom odstavné plochy na parkovanie pre: osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá (nie TIR)

Bežný spôsob prenájmu:
podľa počtu odstavných plôch a cenníka

V. Odstavné plochy na parkovanie V. Odstavné plochy na parkovanie

Zobraziť cenník

Máte záujem o naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať

Vedenie spoločnosti
Mgr. Kovalčíková:
+421 903 39 39 40
+421 2 5341 80 00
ice-berg@ice-berg.sk

Ekonomické oddelenie
Jana Ovšáková:
Tel: +421 2 5341 60 55
Fax: +421 2 5341 60 83

Správca areálu
Ondrej Držík:
Mob: +421 903 788 906

Mraziarenské sklady
+421 903 750 771
+421 2 5341 65 78
ice.sklady@gmail.com
Marek Smutek, František Mezei, Pavol Rybanský:

Hlavná vrátnica
Tel: +421 2 5341 67 74, +421 903 788 904
Mapa
ICE-BERG SLOVAKIA, spol. s r.o.
Trenčianska 53/A, 821 09 Bratislava II

Pracovná doba
Pondelok - Piatok: 6:00 - 14:00

IČO: 35 754 729
IČ DPH: SK2020253378
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0051 2884 8337

www: www.ice-berg.sk
e-mail:Ice-Berg.sk ©2019
Created by 4WebDesign s.r.o.
Kontakt BG